Lars og familien er på landslaget

I Gudbrandsdalen, nærmere bestemt i Ringebu driver Lars Rudi med saueproduksjon på gården Nedre Rudi. Her har han 240 vinterfôra sau og 4 gjeterhunder som brukes aktivt i arbeid.

Lars bruker Sauekontrollen som et nyttig verktøy i slaktesesongen, og for å ha god oversikt over dyrene. Å melde inn sau og lam til slakt gjør han enkelt på Furuseth sin Slakteweb hvor han får oppgitt hentetidspunkt uken etter. Dyrebilen kommer til avtalt tid – det er viktig for Lars som travel bonde.

 

Fjellkjøringen som Furuseth tilbyr, benytter Lars når sauene skal ned fra fjellet. For Lars betyr det også mye at han kan levere nyklipt sau og få klippetillegg, og at Furuseth henter ulla når han er ferdig så han slipper å lagre den. I tillegg er det utplassert containere til ulla om man vil levere selv.

 

Lars og familien er tilhengere av norsk matproduksjon – ta kontakt og bli med på landslaget du også!