Kari og Simen er på landslaget

I Gausdal, på Myhre gård bor Kari Myhre, Simen Thallaug og føderåds-karen Ole. Produksjonen består av både melkeku, ammeku og gris. Melkekvoten er på 750 tonn. Ammekubesetningen består av ca 50 mordyr, og alt fôres opp til slakt. I tillegg fôrer de 2700 gris pr år.

Med mange dyr setter Simen stor pris på å bli varslet lang tid i forveien når Furuseth kommer for å hente dyr. Skjer det noe med et dyr, så er Furuseth lette å få tak i, og de kommer og ordner opp.

For Kari og Simen er dyrevelferd viktig. Dyrene på Myhre går i løsdriftsfjøs, med liggeplasser til alle, de har fjøsmatter og kubørster, og KSL revisjonen hjelper til med fokus på blant annet dyrevelferden.

På Myhre gård er de stolte av å være med på produksjonen av norsk kjøtt, og synes det er viktigere enn noen gang å være litt selvforsynte slik verden ser ut i dag.

Ta kontakt og bli med på landslaget du også!