Innmeldingsfrister og pris nedtrapping før jul.

Prisnedtrapping frem mot jul:

Mandag 12 desember ( uke 50 ) settes prisen på all gris ned med kr. 0,40 pr.kg

Mandag 19.desember ( uke 51 ) settes prisen på all gris ned med kr. 0,40 pr.kg

 

Innmeldingsfrister før jul:

  • Innmelding av gris til uke 49 og 50 blir tirsdag 29. november.
  • Innmelding til uke 51 blir tirsdag 6. desember.
  • Innmelding til uke 52 blir tirsdag 13. desember.
  • Innmelding til uke 1 blir tirsdag 20. desember