Gris som mangler klubbemerke kasseres

Fra 4.mars endrer Mattilsynet praksis og vil kassere umerket gris 24 timer etter slakting.

Det er et krav om at alle dyr som slaktes skal være merket og sporbare. Vi har blitt varslet om at Mattilsynet endrer sin praksis og at de fra mandag 4.mars vil kassere slaktegris som er umerket eller ikke har leslig tatoveringsmerke, 24 timer etter slaktetidspunktet. Vi har begrenset mulighet til å finne eieren til merkeløse dyr fordi grisen komme i vilkårlig rekkefølge på slaktelinjen, men vi vil forsøke så langt det lar seg gjøre.

Sporing av griser uten klubbemerke er tidkrevende og medfører at trekket for umerkede griser som blir avregnet øker til kr. 500,- pr gris f.o.m. 11.03.24. Vi gjør oppmerksom på at det er Mattilsynet som godkjenner om en umerket gris er sporbar og dermed kan avregnes. 

Sørg for å ha gode rutiner for merking av slaktegrisen og merk all grisen i bingen 14 dager før levering. Merking av gris for tett opp til levering kan gi blodutredelse i kjøttet og forringe kvaliteten. Se info om merking av slaktegris her.