Faste før slaktelevering

Levering av vomstinn gris til slakt gir dårlig økonomi for produsent og slakteri, i tillegg til mere matsvinn

Det er viktig at de som har mulighet, ikke fôrer grisen før levering til slakt. Utsett første fôring på morgenen til grisen er levert. Det er en fordel om det har gått 10 – 12 timer siden siste fôring, slik at det er lite innhold i magesekk ved levering.

Det er flere grunner til dette.

  • Vomstinne griser er tunge å slakte og risikoen for å forurense slaktet er mye større.
  • Grisen blir lettere møkkete ved ankomst til slakteri.
  • Mette dyr opplever mer ubehag under transport.
  • Gris som ikke nylig er fôret er lettere å drive en mett og treg gris. Dette fører til raskere pålessing og mindre stress.
  • Mageinnhold utgjør en utfordring ved håndtering av slakteavfall, som igjen fører til økte kostnader.

Sparte kostnader til fôr.
Ved å sløyfe foring på morgenen, vil det utgjøre ca. 1/3 dagsrasjon. 4,3 fe. x 3,8 kr./ fe. = kr. 16,34 : 3 = 5,45 kr. pr. gris. Ved levering av 2100 gris, vil den årlige innsparing bli over. kr. 11.000,-

Det kan være en utfordring å faste grisen ved plukkslakting, når grisen hentes sent på dagen, eller ved fôring etter appetitt med fôrautomater. Skal det tømmes en avdeling med gris der det er fôring via fôrautomater, kan automatene stenges dagen før, slik at de er tomme til kvelds.

Det er først etter ca. 16 timer vekta vil kunne påvirkes av en faste. Det er viktig at all gris fortsatt skal ha fri tilgang til vann under fasten.

Ta gjerne kontakt med oss om du vil diskutere hvilken strategi som kan passe hos deg.