Faste er godt for grisen

En gris som nylig har spist er dorsk og vil helst slappe av. Det er dårlig utgangspunkt før opplasting og transport.

Vi jobber kontinuerlig med å bedre dyrevelferd under opplasting, transport, oppstalling og fram til bedøving, og ser at fôring for nærme opplasting tidspunktet er negativt. Gris som akkurat har fått mat er dorsk og vanskelig å drive, er mer utsatt for varmestress, kvalme og har høyere dødelighet ved transport til slakteri. I tillegg gir vom-stinn gris økt fare for forurensing av kjøttet i slakteprosessen, føre til økt drypptap og redusert kjøttkvalitet.

Griser trenger å faste minimum 4 timer før lasting på bil og optimalt bør grisen ha fastet 10-12 timer før slakting. Antall timer med faste før transport må derfor sees i sammenheng med transporttid og forventet slaktetidspunkt. Husk at grisene alltid skal ha tilgang på vann ved oppstalling og de bør ha tilgang på halm eller høy. Faste inntil 12 timer vil ikke påvirke slaktevekten.

Furuseth vil i høst starte registrering av vom-stinn gris på slaktelinjen og ta dette inn som et element i vårt oppfølgingsprogram på dyrevelferd.

Se her for informasjon fra Animalia