En tilbake og to frem – om året som har gått og det som ligger foran oss

– Etter to år med korona-restriksjoner og godt kjøttsalg i dagligvare, ble overgangen brå til en mer «normal-situasjon». Økte levekostnader har bidratt til en dreining i etterspørselen etter kjøtt, fra storfekjøtt til rimeligere kjøtt av svin. I året som nå er bak oss, har vi også sett at økte energipriser har ført til en voldsom prisøkning på blant annet emballasje, reservedeler og transport. Da hjelper det i hvert fall litt at Furuseth har en relativt god strømavtale, forteller Harald Furuseth.

– Jeg er optimist med tanke på året vi akkurat har ønsket velkommen. Mye tyder på at 2023, vil overgå 2022. Gode avtaler, økte salgspriser og redusert varelager, vil i kombinasjon med mindre innfrysing gi enda bedre resultater, avslutter Harald.