Coronavirus

Vi som slakteri er definert som kritisk samfunnsfunksjon og vi iverksetter tiltak for å forbygge at vår drift rammes av coronasmitte. Vi følger de råd som til enhver tid blir gitt av Folkehelseinstituttet.

Tiltak innført

 1. Begrense kontakt mellom personer.
 • Utsettelse av kurs, revisjoner, kundebesøk og arbeidsoppdrag fra eksterne.
 • Dyrebilsjåfører og distribusjonssjåfører er ikke inne på produksjonsanlegget.
 • Eksterne som henter eller levere varer har ikke adgang til bedriften utover spesifisert hente/leverings areal.
 • Begrense bruk av kantinen til det minimale.
 • Hjemmekontor er innført for personale som har mulighet til dette.
 1. Informasjon
 • SMS er sendt ut til alle dyrebilsjåfører angående vaner som forbygger smitte. Tilsvarende SMS vil bli sendt ut til alle bøndene som leverer dyr til oss.
 • Oppslag fra Folkehelseinstituttet angående vaner som forbygger smitte er gjennomgått med alle de ansatte og hengt opp på oppslagstavler.

Vi har samtidig oppfordret til å unngå: offentlig transport, håndhilsning, ta seg i ansiktet, folkeansamlinger og ikke reise utenlands

 1. Hygienetiltak lokaler og inventar
 • I tillegg til daglig vask av felles kontaktflater har vi innført desinfeksjon av felles kontaktflater i løpet av arbeidsdagen.
 • Det er sprit tilgjengelig ved inngang til kantine, ved varelevering i ekspedisjon og som vanlig er det såpe og sprit tilgjengelig i alle sluser til produksjonslokaler.

 

Coronavirus smitter ikke via kjøtt. Veterinærmyndigheter anbefaler likevel at coronasmittede ikke håndterer produksjonsdyr. Vi har så langt ikke fått tilbakemelding om smitte hos våre ansatte eller våre leverandører.