Avlivingskurs for svineprodusenter på Furuseth

Vi inviterer både nye og eksisterende leverandører til kurs i avliving gris.