Avlivingskurs

Ønsker du å være med på avlivingskurs?

Vi har i dag hatt kurs i avliving av gris og storfe for produsenter i Vestfold og Telemark. Vi tilbyr kurs i avliving for bønder uavhengig av hvilket slakteri de benytter. Neste kurs er planlagt torsdag 19 mars kl. 0900 - 1300. Her har vi plass til 12 personer og det blir førstemann til mølla. Påmeldingen gjøres til rmj@furuseth.no innen fredag 13. mars. Kurset er gratis.

Avlivingskurs, bilde av bonder

Personene på bildet fra venstre: Rune Morten Johansen, Krister Grønlien, Sven Ingar Skilbred, Lasse Rasmussen Eek, Andreas Gran, Nina Gran, Tommy Lønn, Kim Eddy Lønn, Øyvind Bjune.