Nødslakt

Kontortid tlf: 63 97 70 10

Nødslakt etter kontortid tlf: 982 89 999

Veterinærattest må foreligge før slakting

Nødslakt avregnes etter notering -20% for storfe, -30% for purke og -50% for hest.

2.200,- kr pr henting
3.000,- kr for hest
300,- kr tillegg kveld/natt hverdag (etter arbeidstid)
600,- kr tillegg helg (fra fredag kl. 12.30)
150,- kr i ordinær stoppsats 
-500,- ved dyr uten øremerke
-20% ved ikke godkjent ksl

 

Tidspunkt for bestilling bestemmer satsen.

Kadaverhenting

Norsk Protein har ansvar for kadaverhenting i Norge og betales av alle slakterier. For mer informasjon rundt innmelding av kadaver, vennligst besøk Norsk Protein sine sider ved å trykke HER