Nødslakt

Kontortid tlf: 63 97 70 10

Nødslakt etter kontortid tlf: 982 89 999

Veterinærattest må foreligge før slakting

Nødslakt avregnes etter notering -20% for storfe, -30% for purke og -50% for hest.

2.200,- kr pr henting
3.000,- kr for hest
300,- kr tillegg kveld/natt hverdag (etter arbeidstid)
600,- kr tillegg helg (fra fredag kl. 12.30)
150,- kr i ordinær stoppsats 
-500,- ved dyr uten øremerke
-20% ved ikke godkjent ksl

Nødslaktsertifikat som må fylles ut av veterinær

Veileder om nødslakting og bedømmelse av nødslakt.

Tidspunkt for bestilling bestemmer satsen.

Kadaverhenting

Biosirk Norge AS har ansvar for kadaverhenting i Norge og betales av alle slakterier. For mer informasjon rundt innmelding av kadaver, vennligst besøk Biosirk sine sider ved å trykke HER