God rådgivning gir de viktige marginene

I Furuseth ønsker vi at norske leverandører produserer mer slakt. Skal vi øke matproduksjonen i Norge, så må vi satse på norske produkter og bønder.

Våre rådgivere setter din produksjon i fokus slik at du får med de viktige marginene som øker lønnsomheten. Vi har selvsagt også meget gode priser og betingelser med raskt oppgjør.
I tillegg til rådgiving, livdyrkjøp/salg, returslakt, beitekjøring, kjøttkontroll, fagmøter og konkurransedyktige betingelser, kan vi skilte med god service og tilgjengelighet!

Vi bistår også gjerne med planlegging av nybygg/ombygging av driftsbygninger for optimalisering av produksjonen.

Dyrevelferd hele veien


Dyrebilsjåføren og dyrebilen er dyrenes første møte med Furuseth. Alle våre dyrebilsjåfører har godkjent opplæring og kompetansebevis utstedt av Mattilsynet, hvor skånsom behandling og respekt står i høysetet, sammen med rolig og tålmodig håndtering av dyrene. I Furuseth har vi moderne biler med opptil tre dekk og flere muligheter for inndeling etter behov. Optimal dyretetthet, styring av ventilasjon og logging av temperatur på bilen er med på å sikre god dyrevelferd. I tillegg har vi også installert videokamera i noen biler slik at vi følger dyrene fra de står på dyrebilen, i drivgangene fra dyrebilen og helt inn i slaktefjøset for å se at hele reisen er i varetatt på best mulig måte.