Familien Rudland produserer verdens reneste mat

Hvorfor sier vi i Furuseth at vi er på landslaget? Det å være på landslaget betyr å satse på norsk matproduksjon, den beste og reneste maten du kan få. Eldrid Rudland er 10. generasjons driver av Rudland gård i Gudbrandsdalen. 

 

Eldrid driver med saueproduksjon med sin mann og tre døtre. En sauebesetning på rundt 200 vinterfôrede sau er bygget opp, og produserer ca. 7 tonn lammekjøtt i året. Rudland-slektens historie på gården går helt tilbake til 1600-tallet.  

-Jeg er stolt og ydmyk over å forvalte gården videre, og jobber med å utnytte gårdens ressurser på best mulig måte, også for kommende generasjoner, sier Eldrid. 

 

Verdens reneste mat 

I gode vekstsesonger er Rudland gård selvforsynt på vinterfôr. Både vårbeite og utmarksbeite er i umiddelbar er i kort avstand fra gården.  

-Slike vilkår gir verdens reneste og mest kortreiste mat, fastslår Eldrid. 

 

Sjåfører med rådgiverkompetanse 

Sjåførene i Furuseth er også rådgivere, med spisskompetanse på produksjon og dyrevelferd. Knut Sylte, sjåfør og rådgiver, viser frem bilen som sørger for at god dyrevelferd er en viktig prioritet når dyrene fraktes.  

Furuseths biler har ni rom fordelt på tre etasjer. Det gjør det enkelt å dele opp dyr som trenger særbehandling, god plass og sørger for en behagelig frakt for dyrene.  

-Vi i Furuseth er underlagt strenge krav for dyrevelferd. At vi er ekstra nøye på dette gjør at mange bønder setter pris på oss, forteller Knut.  

 

Dyrevelferd fra lamming til levering 

Familien Rudland jobber hver dag for at dyrene skal ha det så godt som mulig. Gjennom vinteren legger de ned mye arbeid i oppfølging. Sauene får fôring og stell to ganger om dagen.  

-Lammingen er en familiedugnad med jobb 24/7 i flere uker. Her etterstrebes det at søyer og lam skal få en best mulig start på livet, forteller Eldrid.  

 

Fagorganisasjoner med gode verdier 

Furuseth er en god samarbeidspartner å ha i ryggen for å yte så god dyrevelferd som mulig.  

-Vi støtter oss på gode fagorganisasjoner rundt oss. Furuseth er en støttepartner og en seriøs leverandør. Det viktigste er at de tar godt vare på dyrene våre, og hjelper oss å produsere god mat, avslutter Eldrid. 
 

Snakk med oss! Ta kontakt med Pål for spørsmål og rådgivning.