Returhud

Hud i retur fra storfe er et tilbud som kun gjelder for foretak som driver husdyrhold som næring og er merverdiavgiftspliktig med organisasjonsnummer og produsentnummer.

Viktig å huske når skinn/hud i retur
Innmelding av dyr der du ønsker skinn tilbake skal gjøres direkte til innmelding@furuseth.no eller på tlf 900 92 135. Du vil få tilsendt merker som må settes inn i øret på dyret før henting. Rødt for skinn/hud og grønt forkjøtt.
NB: Lever et ferdig utfylt skjema for returskinn/hud til sjåføren, slik at dette følger dyret helt frem til slakting. Hvis øremerke eller returskjema mangler ved ankomst slakteri, går skinn/hud inn i vår ordinære varestrøm og ikke til retur.
Priser på returhuder storfe
Kr 660Priser er eks mva.
Beredning kommer i tillegg og betales direkte til garveri.

 
Hudene sendes til Roar Pelsindustri DA, Kampebråten 10, 1338 Sandvika, Tlf: 67 54 87 02, eller Granberg Garveri, Bjoavegen 187, 5582 Ølensvåg. Tlf: 52 76 50 00
 
Skulle du ha noen spørsmål er det bare å ta kontakt på 63 97 70 10 eller innmelding@furuseth.no