Retur av slakt til eget bruk

Returslaktordning er et subsidiert tilbud til våre leverandører, ment for gårdens eget konsum og ikke for videresalg. Ordningen gjelder for inntil 1 stk. storfe/kalv pr. år. Gjenkjøp av slakt utover dette regnes som leieslakt og har andre betingelser. Minimum 1/4 storfe kan tas igjen som retur.

Ønskes slaktet oppdelt kan det velges mellom grov- eller findelt (Se returskjema). Ved bestilling av kun stykningsdeler fra enkeltslakt, regnes det ikke som retur og faktureres som produsent kjøp. Våre leveringstillegg utbetales ikke på slakt som tas i retur eller leieslaktes, men inngår i grunnlaget for puljetillegg. Biprodukter inngår i slaktekalkylen og beholdes av oss.

Priser gjelder for inntil 1 stk. storfe/kalv pr år:
Slakting kr. 6,00 pr kg
Grovdeling kr. 3,50 pr kg
Findeling kr. 7,00 pr kg
Kverning kr. 7,00 pr kg
Retur av storfe bakpart kr. 9,00 tillegg pr kg
Retur av storfe forpart kr. 2,80 fradrag pr kg
Vakumering kr. 12,00 pr kg
Innmat kr. 35,00 pr kg (innmat er ikke fra egne dyr)
Frakt kr. 3,00 pr kg


Returslaktskjema

Tips til oppdeling finner du på: Matprat.no

Viktig å huske når slakt skal i retur:

Innmelding av dyr til retur skal gjøres direkte til innmelding@furuseth.no eller på tlf 900 92 135. Du vil få tilsendt merker som må settes inn i øret på dyret før henting av slakt. Rødt for skinn og grønt for kjøtt.

NB: Lever et ferdig utfylt skjema for returslakt til sjåføren, slik at dette følger dyret helt frem til slakting. Dyr som ikke er merket eller hvor skjema mangler ved ankomst, går inn i ordinær varestrøm og blir ikke tatt av som retur.

Slaktet kan henge inntil 6 dager før nedskjæring.

Kjøttet leveres i esker med innleggsekk og har 5 dagers holdbarhet etter nedskjæring.

Hvis årlig kvantum i retur overstiger 300 kg (slaktevekt) vil Landbruksdirektoratet kreve inn omsetningsavgift for dette.

Har du spørsmål kontakt oss på 63 97 70 10 eller innmelding@furuseth.no