Priser på kalv og fôringsdyr

Her finner du våre siste priser på kalv og fôringsdyr

Disse er gjeldene pr. 27.07.2020

Furuseth kjøttfetillegg tunge raser min. 50% økes fra 1500,- til 1700,-

Kilosprisen på tung kjøttfe oksekalv økes med kr 1,- pr.kg for alle kiloene

Det innføres en kalvebonus på oksekalv på kr 500,- pr kalv til selger. Krav for kalvebonus er innmelding via slakteweb. Dyrene skal være kvalifisert til kvalitetstillegg (Se kvalitetskrav vedr tilvekst m.m), og de må være rett registrert i hysdyrrregisteret med rase og kjønn. Selger vil i tillegg motta kr 50,- i innmeldingstillegg ved innmelding via vår slakteweb. Har du behov for hjelp til å komme i gang? Ta kontakt med oss.

Grunnpriser

Okse Kvige Grunnpris
Kr 2 100,00 Kr 2 100,00 Grunnpris pr. dyr 0 – 80 kg
Kr 36,00 Kr 28,00 81 – 120 kg Melkeraser 
Kr 39,00 Kr 28,00 81 – 120 kg Kjøttfe min. 50% lett
Kr 40,00 Kr 33,00 81 – 120 kg Kjøttfe min. 50% tung 
Kr 43,00 Kr 36,00 81 – 120 kg Kjøttfe min. 75% tung
Kr 4 320,00 Kr 3 360,00 Grunnpris pr. dyr (120 kg) Melkerase
Kr 4 680,00 Kr 3 360,00 Grunnpris pr. dyr (120 kg) Kjøttfe min. 50% lett
Kr 4 800,00 Kr 3 960,00 Grunnpris pr. dyr (120 kg) Kjøttfe min. 50% tung
Kr 5 160,00 Kr 4 320,00 Grunnpris pr. dyr (120 kg) Kjøttfe min. 75% tung
Kr 23,00 Kr 22,00 Melkerase over 120 kg
Kr 23,00 Kr 22,00 Kjøttfe min. 50% lett over 120 kg
Kr 39,00 Kr 23,00 Kjøttfe min. 50% tung over 120 kg

Furuseth tillegg

Okse Kvige Tilleggspris
Kr 400,00 Kr 400,00 Vekttillegg mellom 100 - 200 kg NRF kalv
Kr 700,00   Kvalitetstillegg 11 - 26 uker NRF
Kr 1 000,00   Kvalitetstillegg kjøttfe lette raser min. 50%*
Kr 1 200,00 Kr 500,00 Kvalitetstillegg kjøttfe tunge raser min. 50%*
Kr 1 400,00 Kr 300,00 Furuseth kjøttfetillegg lette raser min. 50 % *
Kr 1 700,00 Kr 800,00 Furuseth kjøttfetillegg tunge raser min. 50% *
Kr 200,00 Kr 200,00 Kompensasjon for snylterbehandling **
Kr 100,00  Kr 100,00  Puljetillegg til selger 5 - 9 dyr
Kr 150,00 Kr 150,00 Puljetillegg til selger 10 - 14 dyr
Kr 200,00 Kr 200,00 Puljetillegg til selger 15 - 19 dyr
Kr 250,00 Kr 250,00 Puljetillegg til selger over 20 dyr
Kr 1,00 Kr 1,00 Nybrukertillegg pr kg i 2 år
Kr 50,00 Kr 50,00 Innmeldingstillegg til selger ved innmelding på slakteweb
Kr 500,00   Kalvebonus til selger***
*Det kreves nå at dyrene må være registrert i Kukontrollen eller i Storfekjøttkontrollen. Er dyrene bare registrert i Husdyrregisteret er du ikke kvalifisert til disse tilleggene. Begrunnelsen for dette er fordi vi benytter oss av disse dataene videre i prossessen rundt avregning og når dyrene igjen skal slaktes. 
** For å få kompensasjonen for snylterbehandling må dyrene klippes over ryggen før behandling og behandlingen må dokumenteres
*** Krav for kalvebonus er innmelding via slakteweb. Dyrene skal være kvalifisert til kvalitetstillegg (Se kvalitetskrav vedr tilvekst m.m), og de må være rett registrert i hysdyrrregisteret med rase og kjønn. 
Trykk her for å se kvalitetskrav vedr. tilvekst m.m.

Andre tillegg

Okse Kvige Vaksinering av oksekalv fra melkebesetninger mot
smittsomme lufveislidelser (BRSV)
Kr 400,00   Kompensasjon til selger
Kr 400,00   Viderefaktureres til kjøper

Furuseth trekk

Okse Kvige Pristrekk                                                       
Kr -1000,00 Kr -1000,00 Holstein 50-100%
Kr  -500,00 Kr -500,00 Lette melkeraser
Kr -1000,00 Kr -1000,00 Kalv/fôringsdyr med horn
Kr  -100,00 Kr  -100,00 Fraktkostnader på selger/kjøper
Kr  -250,00 Kr  -250,00 Omsetningskostnad på selger/kjøper

Kjøttfekalv

  • Kalv eldre enn 272 dager (38 uker) får ikke utbetalt tillegg.

Har du spørsmål kontakt.