Betingelser storfe

Avregningsbetingelser er gjeldene pr. 04.01.2021

Vi opplever stor etterspørsel fra våre kunder som ønsker mer norsk storfekjøtt fra våre leverandører. Fordi vi ikke importerer kjøtt og derfor er helt avhengig av den norske bonden, er det viktig for oss å ha gode betingelser.

Det er spesielt første halvår behovet for storfekjøtt er størst og vi har derfor valgt å ha ekstra gode betingelser i denne perioden. I tillegg gjør vi det enklere å oppnå kjøttfetillegg på kviger ved å senke kravet til klasse O+ t.o.m fettgruppe 4.

Mange bruker allerede slakteweb til innmelding, men vi vil at enda flere benytter den måten når de skal melde på slakt. Vi innfører derfor et tillegg i første halvår på kr. 0,70 pr kg for storfe innmeldt på slakteweb.

Som Furuseth-leverandør får du bedre økonomi gjennom gode priser og en rådgivningstjeneste som setter din produksjon i fokus.

Hos oss får du den beste totalpakka for din storfeproduksjon.

  Uke 1 Uke 5 Uke 9 Uke 14 Uke 16 Uke 18 Uke 26
  04.01.21 01.02.21 01.03.21 05.04.21 19.04.21 03.05.21 28.06.21
Endring i engrospris 0,90 kr   -1,30 kr 0,80 kr 0,70 kr 0,70 kr  
Endring i omsetningsavgift -1,10 kr -0,30 kr 0,70 kr -0,70 kr      
Endring i ekstra avtaletillegg         0,60 kr 0,60 kr -1,20 kr
Endring i sesongtillegg kjøttfe 2,00 kr         0,50 kr -2,50 kr
Web-innmelding 0,70 kr           -0,70 kr
Sum endring for produsent 4,70 kr 0,30 kr -2,00 kr 1,50 kr 1,30 kr 1,80 kr -4,40 kr
               
Sum effekt produsent 4,70 kr 5,00 kr 3,00 kr 4,50 kr 5,80 kr 7,60 kr 3,20 kr

Det er viktig at du som leverandør er registrert i Storfekjøttkontrollen eller Kukontrollen, og at dyr i din besetning har riktig rasebetegnelse. Disse dataene blir brukt gjennom slaktingen til å bestemme klassifisering av dine dyr og for å betale ut riktig tillegg på avregningen. Dyr med ukjent rasebetegnelse vil bli avregnet som melkedyr. 

Furuseth tar ikke imot storfe for slakting som innehar rasekode fra de blå rasene ( Belgisk blå,dansk blåkvæg, britisk blå). Våre kunder ønsker ikke kjøtt fra disse rasene inn i våre varestrømmer. 

F.o.m 1.1.2020 vil ikke Furuseth ta imot Highland Cattle for slakting. 

 

Tillegg alle raser

Våre tillegg gjelder dyr som står på avtale med mindre noe annet er opplyst nedenfor. 

Innmeldingstillegg Tillegg pr. kg
Alle storfe som er innmeldt via vår slakteweb Kr. 0,70 kr
F.o.m uke 1 t.o.m uke 26

Vi har utviklet en ny slakteweb som kan brukes både med mobil og pc. Her vil du få tilgang til dine slaktedata, bilder av slaktet, regnskapsbilag og mulighet for elektronisk innmelding. Det er ønskelig at innmeldinger gjøres elektronisk. Dette bidrar til at vi blir mer effektive og vi kan starte planlegging av produksjonen mye tidligere. Ta kontakt med oss for opprettelse av slakteweb.

Avtale tillegg Tillegg pr. kg
Ung okse, kastrat og okse over 250 kg Kr. 2,00
Kvige, ung ku og ku over 170 kg Kr. 2,00
Innmelding 3 uker før ønsket slakteuke. Furuseth disponerer dyrene i 5 uker, men prisen i ønsket slakteuke er garantert dersom prisen er lavere ved slaktetidspunktet. Dyr som står på avtale, men som leverandøren ønsker å få slaktet tidligere vil bli avregnet etter ordinære betingelser. 
Ku tillegg Tillegg pr. kg
Ung ku/ku innmeldt på avtale Kr. 3,00
Puljetillegg Tillegg pr. kg
4 - 8 dyr Kr. 0,50
9 - 11 dyr Kr. 1,00
12 - 22 dyr Kr. 2,00
23 eller flere dyr Kr. 3,00*
Gjelder kun dyr over 170 kg også ved direkte leveranser.

For å oppnå puljetillegg 23 eller flere dyr må utlastingsforhold være tilpasset stor bil med henger.

Vekttillegg Tillegg pr. kg
Ung okse og kastrat over 300 kg - Kvige 225 kg Kr. 1,00
Gjelder også ved direkte leveranser.
Andre tillegg og offentlige tilskudd Tillegg pr. kg

Kvalitetstilskudd alle storfe unntatt ku og okse f.o.m klasse O og fett t.o.m 4-

Kr. 2,50

Kvalitetstilskudd alle storfe unntatt ku og okse f.o.m klasse O+ og fett t.o.m 4-

Kr. 7,50

Ny-bruker tillegg i 2 år

Kr. 1,00

Årsbonus storfe Tillegg pr. kg

30 000 kg - 49 999 kg

Kr. 0,50

Over 50 000 kg

Kr. 1,00
Gjelder kun slakt som går til konsum. Dyr som tas i retur telles ikke. Bonus utbetales i februar. 

Tillegg kjøttfe

Sesongtillegg kjøttfe Tillegg pr. kg
Uke 1 - 17 Kr. 2,00
Uke 18 - 26 Kr. 2,50
Uke 27 - 52 Kr. 0,00
Sesongtillegg kjøtt gis alle slakt som oppfyller krav til kjøttfetillegg.
Kjøttfetillegg Tillegg pr. kg

Ung okse, kastrat, kvige og ung ku

Kr. 2,50
Krav for å få kjøttfetillegg
Ung okse, kastrat og ung ku f.o.m klasse R-, t.o.m fettgruppe 4- og for kvige f.o.m klasse O+, t.o.m fettgruppe 4
Dyr må stå registrert i Husdyrregisteret, og Storfekjøttkontrollen/Kukontrollen.
KSL godkjent, registrert dyrehold og gyldig foretak på gården. 
Innmeldt på avtale
Dyr som blir bedømt med uren hud i kategori 2 i henhold til bransjestandarden, avregnes etter ordinære storfebetingelser.
Det gis ingen tillegg på dyr som tas helt eller delvis i retur, men dyret teller med i puljetillegget. 
Dyr med ukjent rasebetegnelse vil bli avregnet som melkerase.
Rasekrav 50% kjøttfe av rasene: Charolais, Limousine, Kjøttsimmental, Aberdeen Angus, Tiroler Grauvieh, Blonde d`Aquitaine, Hereford, Piemontese og Fleckvieh (Melkesimmental).

 

  Trekk på slaktedyr
KSL- ikke godkjent status* Vi mottar kun dyr fra KSL-godkjent besetning og med gyldig foretak.
Kr. -400,00 pr dyr - Uren hud storfe kat 1
Kr. -900,00 pr dyr - Uren hud storfe kat 2
Kr. -1 000,00 pr dyr uten øremerker.

*) Det er nå et leveringskrav at KSL er implementert i driften, så det er helt avgjørende å sørge for at egenrevisjonen er utført og at eventuelle avvik etter KSL revisjonen knyttet til kvalitet/sikkerhet på råvarer/slakt og dyrevelferd er rettet opp.

Ved innmelding ta kontakt med