Betingelser storfe

Avregningsbetingelser er gjeldene pr. 30.12.2019

Ny prisløype 1 halvår 2020:

Sesongtillegg kjøttfe kr. 2,50 pr kg

Sesongtillegg melkefe kr. 0,50 pr kg

Sesongtilleggene gjelder fra uke 1 tom uke 26. Gjelder kun avtaledyr og gjelder ung okse, kastrat, kvige og ung ku.

Prisløype storfe:
  30.12.19 27.01.20 02.03.20 16.03.20 13.04.20 20.04.20 27.04.20 22.06.20
Engrospris + kr 0,70   - kr 0,80 + kr 0,50 + kr 0,50 + kr 0,80    
Omsetningsavgift - kr 0,70 - kr 0,60 + kr 0,70   - kr 0,80      
Ekstra avtaletillegg         + kr 0,30 + kr 0,40 + kr 0,70 - kr 1,40
Sum effekt produsentpris + kr 1,40 + kr 0,60 - kr 1,50 + kr 0,50 + kr 1,60 + kr 1,20 + kr 0,70 - kr 1,40

 

Det er viktig at du som leverandør er registrert i Storfekjøttkontrollen eller Kukontrollen, og at dyr i din besetning har riktig rasebetegnelse. Disse dataene blir brukt gjennom slaktingen til å bestemme klassifisering av dine dyr og for å betale ut riktig tillegg på avregningen. Dyr med ukjent rasebetegnelse vil bli avregnet som melkedyr. 

Furuseth tar ikke imot storfe for slakting som innehar rasekode fra de blå rasene ( Belgisk blå,dansk blåkvæg, britisk blå). Våre kunder ønsker ikke kjøtt fra disse rasene inn i våre varestrømmer. 

F.o.m 1.1.2020 vil ikke Furuseth ta imot Highland Cattle for slakting. 

"Ungt kjøttfe kviger" utgår fra 01.01.2020

Tillegg alle raser

Våre tillegg gjelder dyr som står på avtale med mindre noe annet er opplyst nedenfor. 

Avtale tillegg Tillegg pr. kg
Ung okse, kastrat og okse over 250 kg Kr. 2,00
Kvige, ung ku og ku over 170 kg Kr. 2,00
Innmelding 3 uker før ønsket slakteuke. Furuseth disponerer dyrene i 5 uker, men prisen i ønsket slakteuke er garantert dersom prisen er lavere ved slaktetidspunktet. Dyr som står på avtale, men som leverandøren ønsker å få slaktet tidligere vil bli avregnet etter ordinære betingelser. 
Ku tillegg Tillegg pr. kg
Ung ku/ku innmeldt på avtale Kr. 3,00
Puljetillegg Tillegg pr. kg
4 - 8 dyr Kr. 0,50
9 - 11 dyr Kr. 1,00
Over 12 dyr Kr. 2,00
Gjelder kun dyr over 170 kg også ved direkte leveranser.
Vekttillegg Tillegg pr. kg
Ung okse og kastrat over 300 kg - Kvige 225 kg Kr. 1,00
Gjelder også ved direkte leveranser.
Sesongtillegg kjøttferase* Tillegg pr. kg
Uke 1 - 26 Kr 2,50
*Gjelder kun avtaledyr. Gjelder ung okse, kastrat, kvige og ung ku. Må være 50% kjøttfe
Sesongtillegg melkefe* Tillegg pr. kg
Uke 1 - 26 Kr 0,50
*Gjelder kun avtaledyr. Gjelder ung okse, kastrat, kvige og ung ku. 
Andre tillegg og offentlige tilskudd Tillegg pr. kg

Kvalitetstilskudd alle storfe unntatt ku og okse f.o.m klasse O og fett t.o.m 4-

Kr. 2,50

Kvalitetstilskudd alle storfe unntatt ku og okse f.o.m klasse O+ og fett t.o.m 4-

Kr. 7,50

Ny-bruker tillegg i 2 år

Kr. 1,00

Årsbonus storfe Tillegg pr. kg

30 000 kg - 49 999 kg

Kr. 0,50

Over 50 000 kg

Kr. 1,00
Gjelder kun slakt som går til konsum. Dyr som tas i retur telles ikke. Bonus utbetales i februar. 

Tillegg kjøttfe

Kjøttfetillegg Tillegg pr. kg

Ung okse, kastrat, kvige og ung ku

Kr. 2,50
Krav for å få kjøttfetillegg
Ung okse, kvige, kastrat og ung ku f.o.m klasse R-, t.o.m fettgruppe 4-
Dyr må stå registrert i Husdyrregisteret, og Storfekjøttkontrollen/Kukontrollen.
KSL godkjent og gyldig foretak på gården. 
Innmeldt på avtale
Dyr som blir bedømt med uren hud i kategori 2 i henhold til bransjestandarden, avregnes etter ordinære storfebetingelser.
Det gis ingen tillegg på dyr som tas helt eller delvis i retur, men dyret er telles med i puljetillegget. 
Dyr med ukjent rasebetegnelse vil bli avregnet som melkerase
Rasekrav 50% kjøttfe av rasene: Charolais, Limousine, Kjøttsimmental, Aberdeen Angus, Tiroler Grauvieh, Blonde d`Aquitaine, Hereford, Piemontese og Fleckvieh (Melkesimmental).

 

  Trekk på slaktedyr
KSL- ikke godkjent status* Vi mottar kun dyr fra KSL-godkjent besetning og med gyldig foretak.
Kr. -400,00 pr dyr - Uren hud storfe kat 1
Kr. -900,00 pr dyr - Uren hud storfe kat 2
Kr. -1 000,00 pr dyr uten øremerker.

*) Det er nå et leveringskrav at KSL er implementert i driften, så det er helt avgjørende å sørge for at egenrevisjonen er utført og at eventuelle avvik etter KSL revisjonen knyttet til kvalitet/sikkerhet på råvarer/slakt og dyrevelferd er rettet opp.

Ved innmelding ta kontakt med