Prisløype sau og lam 2. halvår 2019

Konsernstyret i Nortura vedtok 23. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2019. Vi kommer tilbake til våre egne betingelser når disse er klare.

Prisløype lam:

  • Mandag 1. juli (uke 27):Engrospris opp 0,50 kr/kg
  • Mandag 5. august (uke 32):Engrospris opp 2,20 kr/kg
  • Mandag 26. august (uke 35):Engrospris ned 0,50 kr/kg
  • Mandag 2. september (uke 36):Engrospris ned 1,00 kr/kg
  • Mandag 9. september (uke 37):Engrospris ned 1,50 kr/kg
  • Mandag 16. september (uke 38):Engrospris ned 1,00 kr/kg
  • Mandag 23. september (uke 39):Engrospris ned 1,80 kr/kg
  • Mandag 30 september (uke 40):Engrospris ned 1,30 kr/kg
  • Mandag 7. oktober (uke 41):Engrospris ned 0,50 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2019 på 66,10 kr/kg. Det er 1,50 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2019 og 2. halvår 2018. 

Prisløype sau:
Under forutsetning av at Omsetningsrådet vedtar differensiering av satsene for omsetningsavgift mellom lam og sau i tråd med Norturas forslag, legges det ikke opp til engrosprisendringer for sau i 2. halvår 2019.