Betingelser småfe

Gjeldende fra 5.8.2019.

Alle våre tillegg gjelder dyr fra 16,1 kg.

  Furuseth sesongtillegg lam
Kr 8,00 pr kg i uke 32 - 37
Kr 7,00 pr kg i uke 38 - 40
Kr 6,00 pr kg i uke 41 - 44
Kr 3,00 pr kg i uke 45 - frem til nye betingelser 15.04.20
  Gjelder lam fra kl. O+ og fett t.o.m 3
  Puljetillegg
Kr 20,00 pr sau/lam ved levering av 20 - 59 dyr
Kr 40,00 pr sau/lam ved levering av 60 - 99 dyr
Kr 60,00 pr sau/lam ved levering av 100 - 129 dyr
Kr 80,00 pr sau/lam ved levering over 130 dyr
  Ved samlasting beregnes puljetilleggene for totalt antall dyr, og det trekkes ikke stoppsats.
  Årbonus på lam
Kr 20,00 pr lam ved levering av 100 - 200 dyr
Kr 30,00 pr lam ved levering av 201 - 300 dyr
Kr 40,00 pr lam ved levering av 301 - 400 dyr
Kr 50,00 pr lam ved levering over 400 dyr
  Årsbonusen avregnes i januar 2020
  Øvrige tillegg
Kr 1,00 pr kg slakt i nybrukertillegg i 2 år
Kr 40,00  pr småfe i klippetillegg - kun for nyklipte dyr
Kr 12,00 pr småfe med elektronisk merke (RFID)
Kr 330,00 pr pelsskinn(Gotlandskinn, inkludert statstilskudd)
kr 450,00 pr lam i klasse O+ og bedre t.o.m 1/3-20 - Lammeslakttilskudd
Trekk på slaktedyr  
KSL - ikke godkjent status* Vi mottar kun dyr fra KSL-godkjent besetning
Feilmerket småfe Kr 50,00 kr pr dyr
Hygienetrekk sau/lam** Kr 120,00 kr pr dyr
Ullskinn til beredning Kr 250,00 kr pr skinn
Våt ull avregnes ikke  

*) Det er nå et leveringskrav at KSL er implementert i driften, så det er helt avgjørende å sørge for at egenrevisjonen er utført og at eventuelle avvik etter KSL revisjonen knyttet til kvalitet/sikkerhet på råvarer/slakt og dyrevelferd er rettet opp. Egenrevisjonen av KSL utføres på nettet på denne linken, med innlogging av produsentnr. og passord fra produsentregisteret.

**) Hygienetrekket brukes på dyr som ikke kan klippes rene eller som slaktes med ulla på, også pelssau.

NB! Lam må merkes med årets e-merker for å sikre riktig oppgjør. Dyr merket med gamle øremerker avregnes som sau/ung sau og vil ikke motta lammetilskudd. Innkjøpte dyr må merkes med hvite merker.

Husk å melde inn antall sau og lam hver for seg innen tirsdag kl.16.00 for levering neste uke.