Grunnverdier

Grunnverdi for oss er produksjon av trygg mat uten at det går på bekostning av dyrevelferd, miljø eller sikkerhet.Trygghet og vern av forbruker, dyrene, miljø og arbeidstaker er en forutsetning for vår produksjon.Produksjon av trygg mat vektes høyere enn salg, profitt, akkordutbytte og produksjonskostnader.Vårt hovedmål er at vår grunnverdi skal være gjennomgripende for alle medarbeidernes holdninger, ansvarsfølelse og handlingsmønster.

POLICY
Furuseth AS skal ha en åpen kommunikasjon og forplikter seg til å følge gjeldende krav og forventninger fra myndigheter, leverandører og kunder i forbindelse med næringsmiddeltrygghet, dyrevelferd, etikk, miljø og HMS. Vi skal sikre at våre medarbeidere har god kompetanse om våre aktiviteter, prosesser, produkter og tjenester og vi forplikter oss til å kontinuerlig forbedre vårt integrerte ledelsessystem.

DYREVELFERD
God dyrevelferd er en grunnleggende verdi i norsk husdyrhold og en forutsetning for effektiv produksjon. Vår policy er derfor at dyr ikke skal utsettes for unødvendig stress og smerte, men håndteres skånsomt og med respekt. Les mer her. 

alt

Forklaring til resultater. Se her.

Resultater 2022

Resultater 2021

Resultater 2020 

TRYGG MAT
For at kjøttet skal smake god og være trygt å spise, er det viktig å ha kontroll i alle ledd i produksjonene.

Les mer her

BÆREKRAFTIG PRODUKSJON OG UTVIKLING
Bærekraftig utvikling handler om å verne om liv på jorda og å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag uten å ødelegge for fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Vi oppsummerer vårt miljøarbeid i miljørapporter.

Se miljørapporten for 2021

Se miljørapporten for 2020

Se miljørapporten for 2019

alt

KLIMASMART LANDBRUK er en plan hele næringen står samlet om som viser hvordan landbruket skal kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon fra 2021-2030. Gjennom åtte satsninsområder skal næring gjøre landbruket mer klima- og miljøvennlig. Det første satsningsområdet er klimakalkulatoren som ble lansert 15.oktober 2020. Les mer her.

For å kunne bistå våre produsenter med klimarådgiving har vi godkjente klimaveiledere som har gjennomført opplæring i bruk av av Klimasmart Landbruks klimakalkulator.

ETISKE RETNINGSLINJER
Våre etiske retningslinjer skal sikre gode arbeidsvilkår, minst mulig belasting på arbeidstaker/miljø/ produksjonsdyr samt sikre vår integritet som arbeidsgiver og næringsmiddelleverandør. Les mer her.