Likestillingsredegjørelse

alt

Furuseth AS sine kunder skal være trygge på at varene de kjøper fra oss stammer fra en verdikjede som ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd. Aktivitets- og redegjørelsesplikten er en plikt for alle arbeidsgivere til å jobbe aktivt med likestilling og ikke-diskriminering.

Nedenfor finner du vår likestillingsredegjørelse for 2021.

Likestillingsredegjørelse 2021