Småfeslakting fram til sesongen 2023

Vi starter med småfeslakting allerede i uke 2

Småfe blir slaktet følgende uker fram til sesongen 2023.

  • uke 2,5,6,8,9(etter telling),13,19 og 26.
  • Uke 22 slakter vi kun geit
  • Uke 32 starter sesongen.
Prisløype lam:
Mandag 2.januar (uke 1) Engrospris opp 3,41 kr/kg
Mandag 2.januar (uke 1) Grunntilskudd opp 1,20 kr/kg
Mandag 29.mai (uke 21) Engrospris opp 4,00 kr/kg
Prisløype sau
Mandag 2.januar (uke 1) Engrospris opp 1,05 kr/kg
Prisløype vær
Mandag 2.januar (uke 1) Engrospris opp 0,05 kr/kg
Mandag 27.februar (uke 8) Grunntilskudd opp 5,00 kr/kg

Betingelser finner du her

Elektronisk innmelding

Husk at du får ekstra betalt ved å benytte våre elektroniske løsninger. Dette bidrar til at vi blir mer effektive og vi kan starte planlegging av produksjonen mye tidligere. Vi har utviklet en ny slakteweb som kan brukes både med mobil og pc. Her vil du få tilgang til dine slaktedata, bilder av slaktet, regnskapsbilag og mulighet for elektronisk innmelding. Det er ønskelig at innmeldinger gjøres elektronisk. Ta kontakt med oss for opprettelse av slakteweb.