Småfe ut året og fram til sesongen 2021

Siste uke med småfeslakting i år blir uke 49 og siste slaktedag blir onsdag 2 desember.

Småfe blir slaktet følgende uker fram til sesongen 2021.

  • uke 3,6,10,15,19,26
  • uke 32 starter sesongen.
Prisløype lam:
Mandag 4.januar (uke1) Engrospris opp 1,30 kr/kg
Mandag 1.februar (uke 5) Engrospris opp 1,30 kr/kg
Mandag 1.mars (uke 9) Engrospris opp 1,30 kr/kg
Mandag 31.mai (uke 22): Engrospris opp 4,00 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvar 2021 som vil være kr 0,50 pr kg høyere enn for 2. halvår 2020.

Prisløype sau - Gjelder fra Mandag 4.januar (uke1):
Alle E klassene og U+ og U Øker med 2 kr pr kg
U-, alle R klassene og O+ Øker med 4,4 kr pr kg
O Reduseres med 1 kr pr kg
O- og alle P klassene Øker med 0,50 kr pr kg