Rådgiver storfe

Tore har pga. helsemessige utfordringer valgt å si opp sin stilling som rådgiver storfe og vil fremover bruke tiden på familie, bestefar-rollen og bondeyrket.

Han begynte hos oss 1.juli 2017 og har med sin blanding av faglighet og kremmerånd, bidratt bl.a. til å profesjonalisere og effektivisere omsetning av livdyr. Tores gode humør og positivitet gjør at han er godt likt blant kollegaer og våre storfeprodusenter.

Tore er for tiden sykmeldt og har i utgangspunktet siste arbeidsdag 31. desember, men har sagt seg villig til å bidra etter beste evne frem til vi har fått på plass en som kan overta hans oppgaver.

Stillingen vil bli utlyst.