Prisløype storfe 2. halvår

Livdyr:

Okse lett kjøttferase økes med kr 2,- pr kg til ny pris kr 32,-.

Les mer her

Slakt: 

Vi viderefører sesongtillegg kjøttfe med kr 1,50,- i perioden uke 26 t.o.m uke 38.

Les mer her

alt