Henning Holmøy slutter hos Furuseth

Henning Holmøy har sagt opp sin stilling hos oss som rådgiver for storfe og begynner i tilsvarende stilling hos Nortura. Hans siste arbeidsdag er 20.11.20. Vi takker Henning for hans innsats for Furuseth i nesten 30 år og ønsker han lykke til i samvirket og som konkurrent.

Tore Nilsen får hovedansvaret for livdyromsetning og rådgiving storfe. Han vil videreføre det utviklingsarbeidet som allerede er startet, hvor målet er å ha den beste løsningen for alle våre leverandører. Vi ber om at de som savner tilbakemelding på kjøp eller salg av livdyr, tar kontakt med Tore på tlf. 991 24 530 eller tn@furuseth.no