Grunnverdier

Grunnverdi for oss er produksjon av trygg mat uten at det går på bekostning av dyrevelferd, miljø eller sikkerhet.Trygghet og vern av forbruker, dyrene, miljø og arbeidstaker er en forutsetning for vår produksjon.Produksjon av trygg mat vektes høyere enn salg, profitt, akkordutbytte og produksjonskostnader.Vårt hovedmål er at vår grunnverdi skal være gjennomgripende for alle medarbeidernes holdninger, ansvarsfølelse og handlingsmønster.

DYREVELFERD
God dyrevelferd er en grunnleggende verdi i norsk husdyrhold og en forutsetning for effektiv produksjon.  Vår policy er derfor at dyr ikke skal utsettes for unødvendig stress og smerte, men håndteres skånsomt og med respekt. Les mer her.

TRYGG MAT
For at kjøttet skal smake god og være trygt å spise, er det viktig å ha kontroll i alle ledd i produksjonene. Les mer her.