Retur av slakt til eget bruk

Returslaktordning er et subsidiert tilbud til våre leverandører, ment for gårdens eget konsum og ikke for videresalg. Returslakt kan ikke utgjøre mer 5 % av den ordinære årsleveransen, oppad begrenset til 5 gris pr år. Returslakt utover dette regnes som leieslakt og har andre betingelser. Minimum 1/2 gris kan tas igjen som retur.

Ønskes slaktet oppdelt kan det velges mellom grov- eller findelt (Se returskjema). Ved bestilling av kun stykningsdeler fra enkeltslakt, regnes det ikke som retur og faktureres som produsent kjøp. Våre leveringstillegg utbetales ikke på slakt som tas i retur, men antall dyr inngår i grunnlaget for puljetillegg. Biprodukter inngår i slaktekalkylen og beholdes av oss.

Prisene gjelder for 5 griser pr år:
Slakting kr. 6,00 pr kg
Grovdeling kr. 4,00 pr kg
Findeling kr. 7,00 pr kg
Kverning kr. 7,00 pr kg
Vakumering kr. 12,00 pr kg
Innmat kr. 35,00 pr kg(Innmat er ikke fra egne dyr)
Frakt kr. 3,00 pr kg

 

Returslakt skjema finner du her: Returslaktskjema

Tips til oppdeling finner du på: Matprat.no

Viktig å huske når slakt skal i retur:

Innmelding av dyr til retur skal gjøres direkte til innmelding@furuseth.no eller på tlf 900 92 135. Sjåføren klubber grisen med ”RETUR” ved pålessing.

NB: Lever et ferdig utfylt skjema for returslakt til sjåføren, slik at dette følger dyret helt frem til slakting. Dyr som ikke er merket eller hvor skjema mangler ved ankomst, går inn i ordinær varestrøm og blir ikke tatt av som retur.

Slaktet kan henge inntil 6 dager før nedskjæring.

Kjøttet leveres i esker med innleggssekk og har 5 dagers holdbarhet etter nedskjæring.

Hvis årlig kvantum i retur overstiger 300 kg (slaktevekt) vil Landbruksdirektoratet kreve inn omsetningsavgift for dette.

Har du spørsmål kontakt oss på 63 97 70 10 eller innmelding@furuseth.no