Grøstad Frilandsgris er på landslaget og ønsker flere produsenter

Er du smågrisprodusent eller kombinertprodusent, og ekstra opptatt av dyrevelferd?
Vil du legge om produksjonen og starte med frilandsproduksjon?

alt

Dette er Grøstad Frilandsgris

Grøstad Frilandsgris er et fremtidsrettet produksjonskonsept med stort fokus på dyrevelferd. Dette gjelder blandt annet spedgrisens varmebehov og purka/slaktegrisens bevegelsesbehov. Innen- og utendørsproduksjon er økonomisk bærekraftig og krever mindre investeringer. Grøstad Frilandsgris gir grisebonden mulighet til å jobbe mer ute. Grisene får bærekraftig norsk fôr.

Norske bønder produserer verdens beste og reneste mat. Mat i overlegen særklasse. Som den norske bonden, har vi i Furuseth tradisjon for kvalitet i alle ledd. Derfor kan du trygt levere dyra dine til oss. Det er vi sikre på vil bli lønnsomt på alle måter.

Bli med oss på landslaget!

Ta kontakt med Oscar for mer informasjon om Grøstad Frilandsgris.