Priser på kalv og fôringsdyr

Her finner du våre siste priser på kalv og fôringsdyr

Disse er gjeldene pr. 1.8.2018

Okse Kvige Grunnpris
Kr 29,00 Kr 20,00 0 – 80 kg
Kr 42,00 Kr 33,00 81 – 120 kg Kjøttfe
Kr 34,00 Kr 27,00 81 – 120 kg Melkeraser
Kr 5 040,00 Kr 3 960,00 Grunnpris pr. dyr (120 kg) Kjøttfe
Kr 4 080,00 Kr 3 240,00 Grunnpris pr. dyr (120 kg) Melkerase
Kr 23,00 Kr 22,00 Melkerase over 120 kg
Kr 37,00 Kr 31,00 Kjøttfe over 120 kg
Kr 800,00 Kr 500,00 Tung kjøttrase min 50 % *
Kr 1 300,00 Kr 900,00 Tung kjøttrase min 75 % *
Kr 500,00   Lett kjøttrase min 75 % *
Kr 100,00   Fraktkostnader på selger/kjøper
Kr 250,00   Omsetningskostnad på selger/kjøper
Kr 1,00 Kr 1,00 Nybrukertillegg pr kg i 2 år
    * Trykk her for å se kvalitetskrav vedr. tilvekst m.m.
Okse Kvige Tilleggspris
Kr 400,00 Kr 400,00 Vekttillegg mellom 100 - 200 kg NRF kalv
Kr 700,00   Kvalitetstillegg 11 - 26 uker NRF
Kr 300,00 Kr 300,00 Primatillegg lett kjøttfekalv min 50 % *
Kr 500,00 Kr 400,00 Primatillegg lett kjøttfekalv min 75 % *
Kr 900,00 Kr 500,00 Primatillegg kjøttfekalv tung rase min 50 % *
Kr 1200,00 Kr 700,00 Primatillegg kjøttfekalv tung rase min 75 % *
Kr 400,00 Kr 400,00 Ekstra tillegg kjøttfekalv min 75 % tung/lett rase
Kr 200,00 Kr 200,00 Viderefaktureres på kjøper
Kr 400,00 Kr 400,00 Helsestorfe kalv**
Kr 1000,00 Kr 1000,00 Helsestorfe livdyr**
    * Trykk her for å se kvalitetskrav vedr. tilvekst m.m.
    ** Må ha godkjent helsestorfe status
Okse Kvige Pristrekk                                                       
Kr -1000,00 Kr -1000,00 Holstein 50-100%
Kr  -500,00 Kr -500,00 Lette melkeraser
Kr -1000,00 Kr -1000,00 Kalv/fôringsdyr med horn
Okse Kvige Puljetillegg kalv til selger       
Kr 100,00  Kr 100,00 5 - 9 dyr
Kr 150,00 Kr 150,00 10 - 14 dyr
Kr 200,00 Kr 200,00 15 - 19 dyr
Kr 250,00 Kr 250,00 over 20 dyr
Okse Kvige Vaksinering av oksekalv fra melkebesetninger mot
smittsomme lufveislidelser (BRSV)
Kr 400,00   Kompensasjon til selger
Kr 300,00   Viderefaktureres til kjøper

Har du spørsmål kontakt.