Kvalitetskrav kalv og fôringsdyr

Her finner du våre siste kvalitetskrav på kalv og fôringsdyr.

Disse er gjeldene pr. 1.1.2018

All kalv må innmeldes til slakteriet med ørenr, min 1 uke før salg. 

Krav til NRF vekttillegg 100 - 200 kg - kr 400,-

Minimumskrav til vekt ved ulik alder

Alder i uker

(dager)

16

(112)

20

(140)

24

(168)

28

(196)

32

(224)

Vekt 101 121 147 171 197
 • Registrert i storfekjøttkontrollen eller ku-kontrollen.
 • Besetningen skal være fri for smittsomme sykdommer
 • Behandlet for utvendige og innvendige parasitter ved behov
 • Kalven skal være frisk og trivelig. 

Kvalitetstillegg NRF oksekalv kr 700,-

Minimumskrav til vekt ved ulik alder

Alder i uker

(dager)

11

(77)

15

(105)

18

(126)

22

(154)

26

(182)

Vekt 87 117 141 176 211
 • Kalven skal være uten skader, sykdom og lidelser eller merker etter skader og lidelser
 • Kalven skal være avvendt fra melk 1-2 uker før salg
 • Besetningen skal være fri for smittsomme sykdommer
 • Behandlet for utvendige og innvendige parasitter ved behov
 • Kalven skal være frisk og trivelig.
Rasetillegg kjøttfekalv - krav til tilvekst Minimum
Okse lett rase 0.70 kg. dag
Okse ½ tung 0.90 kg. dag
Okse Tung 1.00 kg. dag
Kvige lett rase 0.65 kg. dag
Kvige ½ tung 0.75 kg. dag
Kvige Tung 0,80 kg. dag

Prima kjøttfekalv

 • Registrert i Storfekjøttkontrollen eller ku-kontrollen.
 • Krysningsgrad må dokumenteres.
 • Far - dokumentert renraset.
 • Behandlet for utvendige og innvendige parasitter ved behov.
Fødselsvekt – gjennomsnittet for den enkelte rase Tilvekst minimum
Okse lett rase 0,90 kg pr. dag
Okse ½ tung 1.00 kg. dag
Okse Tung 1.10 kg. dag
Kvige lett rase 0.70 kg. dag
Kvige ½ tung 0.80 kg. dag
Kvige Tung 0,90 kg. dag

Kjøttfekalv

 • Kalv eldre enn 272 dager (38 uker) får ikke utbetalt rasetillegg og primatillegg.

Generelt for all kalv.

Frisk og trivelig kalv uten merker etter skader eller lidelser og fri for smittsomme sykdommer. Egenerklæring omsetning av livdyr skal være fullstendig utfylt og leveres senest sammen med kalven. De prisene som er oppgitt er veiledende for dyr som oppfyller minstekrav til kvalitet, Furuseth AS har full rett til å sortere kalv og foringsdyr etter kvalitet. Dyr som ikke oppfyller minstekravene blir slaktet eller må reduseres i pris. Furuseth AS har ikke ansvar for sykdom som ikke er kjent på omsetningstidspunktet. Svært skitne dyr vil bli avvist, slaktet , eller vil få et passende kvalitetstrekk.  

Har du spørsmål vedrørende kalv ta kontakt.