Betingelser storfe

Avregningsbetingelser er gjeldene pr. 1.7.2018

F.o.m 2.juli vil det skje mange endringer på storfeprisene. Det er fra markedsregulator varslet en endring i engrosprisløypa som gjør at merprisen for et slakt i klasse E+ i forhold til P- øker med nesten kr 6,- pr kg. Klassene R og U vil også få en større økning, og P- klassene vil bli redusert samtidig som klassetilleggene vil bli fjernet. I Norge er det et underskudd av storfeslakt store deler av året, men i høstsesongen har vi et lite overskudd som resulterer i at slakt vil bli fryst inn. Den nye prisløypa legger opp til at det må leveres slakt i månedene desember til slutten i august for å kunne oppnå høyest mulig pris.

Rasekravet på kjøttfe har blitt redusert fra 75% til 50%.

Tillegg alle raser

Våre tillegg gjelder dyr som står på avtale med mindre noe annet er opplyst nedenfor. 

Avtale tillegg Tillegg pr. kg
Ung okse, kastrat og okse over 250 kg Kr. 2,00
Kvige, ung ku og ku over 170 kg Kr. 2,00
Innmelding 3 uker før ønsket slakteuke. Furuseth disponerer dyrene i 5 uker, men prisen i ønsket slakteuke er garantert dersom prisen er lavere ved slaktetidspunktet. Dyr som står på avtale, men som leverandøren ønsker å få slaktet tidligere vil bli avregnet etter ordinære betingelser. 
Puljetillegg Tillegg pr. kg
4 - 8 dyr Kr. 0,50
9 - 11 dyr Kr. 1,00
Over 12 dyr Kr. 2,00
Gjelder kun dyr over 170 kg og ved direkte leveranser.
Vekttillegg Tillegg pr. kg
Ung okse og kastrat over 325 kg - Kvige 225 kg Kr. 1,00
Gjelder også ved direkte leveranser.
Ku tillegg Tillegg pr. kg
Ung ku/ku innmeldt på avtale Kr. 3,00
Kvalitetstillegg kalv Tillegg pr. kg

F.o.m. Klasse O og fett 2-

Vekt over 90 kg

Alder opp til 210 dager

Ikke trekk for uren hud

 

 

Kr 10,00

Andre tillegg og offentlige tilskudd Tillegg pr. kg

Kvalitetstilskudd alle storfe unntatt ku f.o.m klasse O og fett t.o.m 4-

Kr. 2,50

Kvalitetstilskudd alle storfe unntatt ku f.o.m klasse O+ og fett t.o.m 4-

Kr. 7,50

Ny-bruker tillegg i 2 år

Kr. 1,00


Tillegg kjøttfe

Kjøttfetillegg Tillegg pr. kg

Ung okse, kastrat, kvige og ung ku

Kr. 2,50
Sesongtilegg kjøttfe Tillegg pr. kg
Uke 27 -  30 Kr. 1,50
Ungt kjøttfe kviger  Tillegg pr. kg

Lett rase over 170,0 kg

Halv tung/tung rase over 200kg

F.o.m. Klasse O, fett 2-

Alder opp til 365 dager

Ikke trekk for uren hud

Egenprodusert kalv

 

 

 

Kr. 16,50

For ungt kjøttfe kviger er det kun ordinære betingelser som tilkommer ekstra. 
Krav for å få kjøttfetillegg
Ung okse, kvige, kastrat og ung ku f.o.m klasse R-, t.o.m fettgruppe 4-
Dyr må stå registrert i Husdyrregisteret.
KSL godkjent
Innmeldt på avtale
Dyr som blir bedømt med uren hud i kategori 2 i henhold til bransjestandarden, avregnes etter ordinære storfebetingelser.
Det gis ingen tillegg på dyr som tas helt eller delvis i retur, men dyret er telles med i puljetillegget. 
Dyr med ukjent rasebetegnelse vil bli avregnet som melkerase
Rasekrav 50% kjøttfe av rasene: Charolais, Limousine, Kjøttsimmental, Aberdeen Angus, Tiroler Grauvieh, Blonde d`Aquitaine, Hereford, Piemontese og Fleckvieh (Melkesimmental).

 

  Trekk på slaktedyr
KSL- ikke godkjent status* Vi mottar kun dyr fra KSL-godkjent besetning
Kr. -400,00 pr dyr - Uren hud storfe kat 1
Kr. -900,00 pr dyr - Uren hud storfe kat 2
Kr. -900,00 pr høylandsfe grunnen høyere slaktekostnad
Kr. -500,00 pr dyr uten øremerke.

*) Det er nå et leveringskrav at KSL er implementert i driften, så det er helt avgjørende å sørge for at egenrevisjonen er utført og at eventuelle avvik etter KSL revisjonen knyttet til kvalitet/sikkerhet på råvarer/slakt og dyrevelferd er rettet opp.

Ved innmelding ta kontakt med