Storfe

Furuseth AS ønsker å bidra til at våre leverandører produserer mere storfeslakt. Vi bistår med planlegging av nybygg/ombygging av driftsbygninger, generell planlegging, rådgiving, livdyrkjøp/salg, returslakt, beitekjøring, storfekjøttkontroll og konkurransedyktige betingelser. Dette sammen med vår fleksibilitet og gode service mener vi vil gjøre at nåværende og fremtidige leverandører vil velge oss som mottaker av storfeslakt. Ta kontakt, vi svarer!

Nyheter

Vi har stor etterspørsel av slakte- og livdyr og vi endrer derfor våre betingelser f.o.m mandag 27.5. Les mer her.

På grunn av økt salg og underdekning av storfe har vi behov for mer storfeslakt i ukene fremover.