Storfe

Det er for tiden underskudd av storfe i Norge. Furuseth AS ønsker å bidra til at våre leverandører produserer mere storfeslakt. Vi bistår med planlegging av nybygg/ombygging av driftsbygninger, generell planlegging, rådgiving, livdyrkjøp/salg, returslakt, beitekjøring, storfekjøttkontroll og konkurransedyktige betingelser. Dette sammen med vår fleksibilitet og gode service mener vi vil gjøre at nåværende og fremtidige leverandører vil velge oss som mottaker av storfeslakt. Ta kontakt, vi svarer!

Nyheter

OS ID lanserer nye øremerker for alle dyreslag i november 2018

F.o.m 2.juli vil det skje mange endringer på storfeprisene. Det er fra markedsregulator varslet en endring i engrosprisløypa som gjør at merprisen for et slakt i klasse E+ i forhold til P- øker med nesten kr 6,- pr kg. Klassene R og U vil også få en større økning, og P- klassene vil bli redusert samtidig som klassetilleggene vil bli fjernet.