Storfe

Det er for tiden underskudd av storfe i Norge. Furuseth AS ønsker å bidra til at våre leverandører produserer mere storfeslakt. Vi bistår med planlegging av nybygg/ombygging av driftsbygninger, generell planlegging, rådgiving, livdyrkjøp/salg, returslakt, beitekjøring, storfekjøttkontroll og konkurransedyktige betingelser. Dette sammen med vår fleksibilitet og gode service mener vi vil gjøre at nåværende og fremtidige leverandører vil velge oss som mottaker av storfeslakt. Ta kontakt, vi svarer!

Nyheter

Tore Nilsen er ny rådgiver for storfekjøttproduksjon og begynner hos oss 1.juni 2017. Tore vil få Telemark, Buskerud og Vestfold som sitt arbeidsområde. Vi ønsker han velkommen!