Prisløype lam 2. halvår 2017

Mandag 7. august (uke 32):              Engrospris opp 4,00 kr/kg

Mandag 28. august (uke 35):            Engrospris ned 0,50 kr/kg

Mandag 4. september (uke 36):        Engrospris ned 1,00 kr/kg

Mandag 11. september (uke 37):      Engrospris ned 1,50 kr/kg

Mandag 18. september (uke 38):      Engrospris ned 1,00 kr/kg

Mandag 25. september (uke 39):      Engrospris ned 1,80 kr/kg

Mandag 2. oktober (uke 40):             Engrospris ned 1,30 kr/kg

Mandag 9. oktober (uke 41):             Engrospris ned 0,50 kr/kg

Mandag 13. november (uke 46):       Engrospris ned 1,00 kr/kg