Telledato 1. mars for sau/lam

Hvordan innvirker telledato med valg av slaktetidspunkt i forhold til tilskudd?

Telledato 1. mars er den eneste tellinga i året for sau, og det er dermed basis i utbetaling av dyretilskudd og avløsertilskudd. Dette vil da også naturligvis kunne innvirke på valg av slaktedato. Vi har fått mange spørsmål om bl.a. dette i forhold til lammeslakttilskuddet og forklarer det slik:

Kvalitetstilskuddet på lam på kr. 500,- pr. lam i klasse O+ og bedre faller bort fra 1. mars i henhold til jordbruksavtalen. Fra 1. mars til 15. april får man som før klassifisert alle lam f. 2017 som lam, men disse kan man fra 1. mars søke husdyrtilskudd for hvis man ikke slakter dem. Avhengig av den enkeltes besetningsstørrelse vil man kunne sjonglere med slaktetidspunktet for å endre grunnlaget for både husdyrtilskuddet og avløsertilskuddet. Det er antall dyr man har pr. 1. mars som bestemmer disse tilskuddene og satsene er slik i de fastsatte dyretallsintervallene:

Husdyrtilskuddet: Til og med 126 dyr: kr. 868,- pr. dyr og for 127 dyr og oppover er det kr. 194,- pr. dyr.

Avløsertilskuddet: Her vil man få kr. 408,- pr. dyr til disposisjon av opptil 181 dyr.

Konklusjon: Det vil altså lønne seg å vente med å slakte fôringslam til etter 1. mars hvis antall fôringslam + vf sauer ikke overstiger 181 stk. Vi slakter småfe i uke 9, 10, 11 og 12. Hvis man har flere dyr vil det lønne seg å slakte før 1. mars for å få kvalitetstilskuddet. Siste frist for innmelding av lam for slakting innen 1. mars er tirsdag 20. februar.

Tabell som viser dette skjematisk:

Antall dyr pr. 1. mars Husdyrtilskudd i kr. pr. lam Avløsertilskudd i kr. pr. lam Lammeslakt-tilskudd i kr. pr. lam Sum i kr. pr. lam
1-126 868 408 0 1276
127-181 194 408 0 602
181+ 194 0 0 194