Sommerlam 2018

For å dekke etterspørselen av ferske lam i grillsesongen, gir vi et sommerlamtillegg for årets lam slaktet i følgende perioder (I tillegg kommer noteringspris og grunntilskudd):
Uke 17 og 19 kr. 35 ,- pr kg
Uke 22 kr. 30 ,- pr kg
Uke 24 kr. 25 ,- pr kg
Uke 26 kr. 20 ,- pr kg
Krav til sommerlamtillegg
Vekt 10,1-16 kg
Klasse  O og bedre
Ikke hygienetrekk og godkjent driftenhet i KSL.

Lam som ikke tilfredsstiller krav til sommerlam, betales etter gjeldende noteringspris og leveringstillegg.

Pulje- og kvalitetstillegg er inkl. i sommerlamtillegget

Øvrige tillegg/trekk:
Kvalitetstilskudd for lam kl. O+ og bedre kr. 500,- pr lam
Tillegg for elektronisk merke (RFID)  kr 12,- pr lam
Tillegg for nyklipte dyr (Ved levering av ferdigklipte dyr)  kr 40,- pr. lam
Stoppavgift  kr -150,-

Vi ønsker ikke å fryse inn lammekjøtt og tilbyr derfor sommerlamtillegg kun i begrenset periode hvor kundene etterspør ferske lam. Det oppfordres likevel til at flest mulig leverer lamma til høsten, når de har nådd en høyere vekt og etterspørselen er på topp.

Vi slakter også sau i de samme ukene. Fra og med 6.august (uke 32) starter vi høstsesongen med nye oppdaterte leveringsbetingelser.

Husk innmelding innen tirsdag kl. 16.00 for levering påfølgende uke. Innmelding via slakteweb, på telefon 900 92 135 eller på e-post til innmelding@furuseth.no