Smågris ned 10kr

Med bakgrunn i dagens overskudd av gris er det besluttet å sette smågrisprisen ned med 10kr fra og med mandag 26 april.

Prisenotering på 25kg's helsegris er da 740kr.