Slakting av sau/lam før jul og på nyåret

Siste uke vi slakter sau/lam før jul er uke 49. Siste slaktedag blir onsdag 6. desember.

Første uke i 2018 blir uke 2, mandag 8. januar.