Slakting av småfe frem til påsken 2018

Vi slakter småfe i uke 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 (siste dag 21.3) frem til påske.