Siste dag for slakting av småfe før jul

Siste dag for innmelding av småfe før jul er tirsdag 27.11.18 og siste slaktedag er onsdag 05.12.18. Første slakteuke for småfe 2019 er uke 2.