Prisløyper første halvår 2019

Prisløype storfe

  • Uke 10 (04/03): Slaktepris ned kr. 1,50 pr. kg. (resultat av redusert engropris og økt omsetningsavgift).
  • Uke 17 (22/04): Slaktepris opp kr 1,50 pr kg (resultat av økt engropris og redusert omsetningsavgift).
  • Uke 18 (29/04): Slaktepris opp kr 2,20 pr kg (resultat av økt engropris og sesongtillegg med 1,50 kr).
  • Uke 26 (24/6): Slaktepris ned kr 1.50 pr kg (resultat av bortfall av sesongtillegg).

Sesongtillegg

Sesongtillegg kr 1,50 i ukene 18 - 25

Prisløype lam

Mandag 31. desember (uke 1): Engrospris opp kr. 0,50 pr. kg.
Mandag 14. januar (uke 3): Engrospris opp kr. 1,00 pr. kg.
Mandag 4. februar (uke 6): Engrospris opp kr. 1,00 pr. kg.
Mandag 25. februar (uke 9): Engrospris opp kr. 1,00 pr. kg.
Mandag 22. april (uke 17): Engrospris opp kr. 4,00 pr. kg.

Prisløype sau

Ingen prisendringer.

Prisløype/prisprognose gris

Det er p.t ingen planlagte prisendringer på gris i første halvår 2019.