Prisendring uke 10 - 2018

Prisendring f.o.m mandag 12.3.2018
Ung okse, kastrat og kvige Alle klasser og grupper Ned kr 0,07
Ung ku, ku og okse Alle klasser og grupper Ned kr 0,13
Kalv Under 50 kg Ned kr 0,04
Kalv Over 50 kg Ned kr 0,06

Endringene skyldes reduserte hudverdier

Våre avregningspriser