Prisendring uke 27 - 2018

Prisendring f.o.m mandag 2.7.2018
Storfe Alle klasser og grupper Nytt oppsett
Kalv Alle klasser og grupper Ned kr 0,42
Lam Alle klasser og grupper Opp kr 0,09
Ung sau Klasse P- og P Ned kr 0,07
Ung sau Øvrige klasser Ned kr 0,37
Sau Klasse P- - O Ned kr 0,07
Sau Øvrige klasser Ned kr 0,37
Vær Klasse P- - U- Ned kr 0,04
Vær Øvrige klasser Ned kr 0,34
Geit Klasse P- Opp kr 0,12
Geit Klasse P Ned kr 0,18
Geit Øvrige klasser Ned kr 0,38
Kje Klasse P- Ned kr 0,56
Kje Øvrige klasser Ned kr 1,16
Hest Alle  Ned kr 0,13
Gris  Alle Ned kr 0,18
Purke skåldet Alle Ned kr 0,19
Purke flådd Alle Ned kr 0,26
Råne skåldet Alle Ned kr 0,18
Råne flådd Alle Ned kr 0,26

Endringene skyldes økt engrospris på lam, og for lavere klasser på ung sau, sau, vær, geit og kje. Sistnevnte for å unngå negativ pris på de lave klassene. Det er økte diverse kostnader for samtlige samt reduserte hudverdier på storfe og kalv. I tillegg er det foretatt justering for prisoppsettet for storfe. 

Våre avregningspriser