Nye betingelser på smågris og slaktegris.

Som følge av dagens markedssituasjon for svinekjøtt, endrer vi noen av våre betingelser for smågris og slaktegris f.o.m 02.10.17

Betingelser slaktegris

Betingelser smågris