Ny innmeldingsfrist på smågrislevering.

Innmelding av smågris skal være på plass innen mandag kl.16:00 for levering påfølgende uke.

Dette er fordi vi fortsatt skal satse alt vi kan på å selge all innmeldt smågris i ønsket uke.

Har vi for mye smågris må vi iblant slakte ut noen griser tidligere enn antatt, og disse er det jo stor fordel å selge som ferskt slakt.

Det er derfor ønskelig å avklare slakteplan og salgsmengde tidlig i uka før salg.

Vi håper på forståelse for dette.

Innmelding av smågris sendes til:

Morten 92 61 77 03

mw@furuseth.no