Ny avtale underskrevet mellom slakteriene og Matmerk: dette betyr det for deg som bonde

Fra 1. april 2018 blir det tettere oppfølging av alle bønder og slakterier, og konsekvensene for de som ikke følger systemet eller som ikke lukker avvik blir strengere.

Det økonomiske trekket vil øke til 20 prosent av netto noteringspris hvis ikke KSL er i orden. Årsaken er at slakteriene må ha egen varestrøm for dyr som kommer fra gårder uten KSL. Dette kjøttet kan ikke selges under Nyt Norge-merket, noe som medfører ekstraarbeid, økte kostnader for slakterier og økt omdømmerisiko for fellesskapet. Denne regninga må bonden selv ta. Furuseth AS betaler heller ingen tillegg på dyr som kommer fra gårder uten godkjent KSL.

KSL-kravene vil derimot ikke bli strengere.

- Kravene vil være som før, men de økonomiske sanksjonene til de uten KSL og som ikke lukker avvik blir høyere, presiserer Nina Sundqvist. - Om du er en av de 88 prosentene av norske bønder som har etablert KSL, vil du ikke merke noen forskjell.

Lik standard og lik tolkning
Avtalen betyr også at alle slakterier skal forholde seg til samme tolkning av regelverket.
- Å ha lik tolkning av reglene, lik oppfølging av avvik og likt reaksjonsmønster hos alle slakterier når det er avvik, er viktig. Denne avtalen skal sikre dette, sier administrerende direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF.

Konkrete endringer i slakteriavtalen:

  • Alle de norske slakteriene har underskrevet
  • Skal sikre en helhetlig og effektiv dataflyt inn i dyrehelseportalen
  • Ny kostnadsberegning går fra et trekk på 3 kroner per kilo til 20 prosent netto noteringspris pr kg for de enkelte dyreslagene. Dette skal dekke at kostnaden for kjøtt fra bønder uten KSL-godkjenning må inn i en egen varestrøm, samt ekstrakostnadene knyttet til en egen oppfølging av de dette gjelder. Dette er da lagt inn som en del av leveringsbetingelsene for ditt slakteri.

 

Din KSL-oppfølging som produsent:

Egenrevisjon gjennomføres hver 12. måned med basis i sjekkliste 1. Gården og 2. HMS, samt de sjekklistene som er aktuelle for din produksjon. Lukking av avvik ved eksterne revisjoner må skje innenfor avtalte frister.

Logg inn «din egen gård» på www.ksl.no.

Felles pålogging via Produsentregisteret. Produsentnummeret er ditt brukernavn, og passord kan bestilles i løsningen til Produsentregisteret.

På din side ser du også dato for sist gjennomførte egenrevisjon samt evt. avvik som må bli fulgt opp.

Du kan lese mer på KSL-egenrevisjon på nett.