Informasjon angående kjøre- og hviletid for dyrebilsjåfører.

Tidligere har transport av slaktedyr vært unntatt fra kjøre- og hviletidsregelverket. Vi har imidlertid fått beskjed fra KLF og Statens vegvesen om at unntaket vil bli opphevet og at transport av levende dyr må foregå i tråd med kjøre- og hviletidsregelverket. Konsekvens er at det vil bli lite rom for endring av en oppsatt kjørerute.
  • altFor sjåførene vil det nå være fastsatte krav til når pauser skal avholdes og tidsbruk til selve kjøringen. Det betyr at vi som hovedregel ikke kan påta oss kjøring som ikke er planlagt. Rett innmelding, til rett tid er svært viktig.
  • Vi vil ikke lenger kunne være like fleksible angående hentetidspunkt og dyrene må være klare til pålessing når sjåfør ankommer gården. Dette for å få mest mulig effektive kjøreruter og forutsigbar tidsbruk til pålessing.
  • I kjøre og hviletidsregelverket er hovedregel 11 timers døgnhvile, som kan reduseres til 9 timers døgnhvile tre ganger i uka. Furuseth AS ønsker som en konsekvens av dette å begrense kjøring mellom 21.00 og 6.00 i størst mulig grad.

 

Kjøre- og hviletidsregelverket vil innebære en ny hverdag for oss som mottaker og deg som leverandører av slaktedyr. Alle våre sjåfører har fått beskjed om at de fra nå skal bruke fartsskriver og sjåførkort. Det er derfor viktig at det blir tilrettelagt for sjåføren, og at vi raskt får på plass et velfungerende system. Vi har tidligere vært svært fleksibel, men ser oss altså nå nødt til å gjøre noen endringer i vår praksis. Vi beklager ulempene dette vil kunne medføre for deg som leverandør.