Ekstra avtaletillegg storfe

Ekstra avtaletillegg gjelder kun kjøttfe

Ekstra avtaletillegg
12.06.2017 Opp Kr 0,80
26.06.2017 Opp Kr 0,60
03.07.2017 Ned Kr 0,80
04.09.2017 Utgår