Informasjon rundt innmelding

Informasjon rundt innmelding.

Husk innmelding hver tirsdag senest kl. 16:00  for levering påfølgende uke. Har dyr avvik meldes det fra om dette ved innmelding. Ved innmelding av storfe og purker må vi ha ørenummer på dyret slik at vi får lagt dette inn i systemet og oversendt matkjedeinformasjon til Mattilsynet. Alle slaktedyr må være forskriftsmessig merket.

For informasjon angående skikkethet til transport(hva som er å betegne som avvik) vises det til veileder fra Mattilsynet.

Veileder Mattilsynet finner du ved å trykke HER

Det vises også til Forskrift om næringsmessig transport av dyr.

Forskrift om næringsmessig transport av dyr finner du: HER

Husk at tilbakeholdelsesfrist for medisiner må være utløpt før et dyr kan sendes til slakt. NB! Si fra ved innmelding dersom det er fare for at det kan sitte en sprøytespiss igjen i dyret.

Vi slakter kun dyr fra leverandører med godkjent produsentnummer. Hest er fritatt fra dette. 

Returslakt

Viktig å huske når slakt skal i retur.

Melde ifra om hvor mange slakt du ønsker i retur ved innmelding av slakt. Gi beskjed til sjåføren at du skal ha slakt i retur slik at sjåføren får satt inn et grønt øremerke eller klubbet grisen med "retur". Lever et ferdig utfylt returskjema til sjåføren slik at dette følger dyret helt frem til slakting. 

Returskjema finner du ved å trykke HER

 

Returskinn

Viktig å huske når skinn skal i retur.

Melde ifra om hvor mange skinn du ønsker i retur ved innmelding av slakt. Gi beskjed til sjåføren at du skal ha slakt i retur slik at sjåføren får satt inn et rødt øremerke. Lever et ferdig utfylt returskjema til sjåføren slik at dette følger dyret helt frem til slakting. 

Returskjema finner du ved å trykke HER