FORSIDEN  -  BETINGELSER  -  TJENESTER  -  SLAKTEWEB  -  LINKER  -  OM OSS  -  KONTAKT OSS

Velkommen
Om oss

 

Furuseth AS logo

Nødslakt etter

kontortid:

Mob 982 89 999

 

Velkommen til Furuseth AS

 

med beliggenhet sentralt på Østlandet.

Vår webside er i første omgang rettet mot våre
livdyr/slakteleverandører.

 


 

 

 

 

 

Nyheter:

Prisendring

på slakt for

uke 35-2015.

Les mer

Betingelser

på sau/lam

sesongen 2015.

Les mer

Priser på kalv

og fôringsdyr

fra 3.8.2015.

Les mer

Prisnotering

smågris f.o.m.

27.7.2015.

Les mer

Prisnotering

purke & råne.

Les mer

Ekstra avtale-

tillegg på

storfe reduseres

med kr 0,80 fra

6.7.2015.

Les mer

Vi viderefører

ekstra kvalitets-

tillegg på storfe

ut året 2015.

Les mer

Innmelding

til uke 29 og

30.

Les mer

Sommer-

tilbud til våre

produsenter.

Les mer

Vi øker vårt

FUR-tillegg

på all slakte-

gris.

Les mer

Sommerlam

2015.

Les mer

Vi øker våre

primatillegg

på oksekalv

fra 23.2.2015

Les mer

Film om

lammeproduksjon

i Norge.

Les mer

Sammarbeid

med OS ID gir

produsent-

fordeler

Les mer

Økte tillegg på

kombi slaktegris

og puljetillegg på

smågris fra

23.6.2014.

Les mer

Økte tillegg

på gris.

Les mer

Priser på

profileringsklær/

arbeidsklær

Les mer

Vi innfører

ungt kjøttfe

tillegg på kviger

fra 7.4.2014

Les mer

Endring

kvalitetskrav

kalv/fôringsdyr

fra 7.4.2014.

Les mer

Nytt sauefjøs

åpnet på Kvam.

Les mer

Slik setter du

på øremerkene

på lammene

dine riktig.

Les mer

Nye noterings-

priser på

livpurker og

råner.

Les mer

Tiltak etter

besøk i

utenlandske

svinebesetninger

Les mer

Samarbeid med

OS ID® gir

produsentfordeler.

Les mer

Furuseth øker

årsbonusen på

smågris og

kombi slaktegris

Les mer

Endring av

rutiner for

kassasjons-

attester på

svin.

Les mer

Kr 2,00 pr kg

i ung ku/ku

tillegg på

avtaledyr

Les mer

Endring av

prisprofil

på gris

Les mer

Moderne

sausanking

i Fåvang.

Les mer

Hampshire -

ScanPig

orienterer

Les mer

Reine slakte-

dyr (småfe)

Les mer

Sporbarhet -

dårlig merking

av slaktegris

Les mer

Økte trekksatser

på skitne storfe.

Les mer

Uren hud

på storfe.

Les mer

Egenerklærings-

skjema og

merking av dyr.

Les mer

Håndtering av

umerkede storfe.

Les mer