Nyheter

Det var på tide med utskiftning av vår tidligere slakteweb, og her kommer en kort innføring i hvordan du får tilgang til nye slaktewebben.

De fleste sauebønder opplever denne måneden at lamminga starter. I tillegg kommer selvsagt punkter som vaksinering, sykdom og fôring som nevnt i mars.