FORSIDEN  -  BETINGELSER  -  TJENESTER  -  SLAKTEWEB  -  LINKER  -  OM OSS  -  KONTAKT OSS

Velkommen
Om oss

 

Furuseth AS logo

Nødslakt etter

kontortid:

Mob 982 89 999

 

Velkommen til Furuseth AS

 

med beliggenhet sentralt på Østlandet.

Vår webside er i første omgang rettet mot våre
livdyr/slakteleverandører.

 


 

 

 

 

 

Nyheter:

Prisendring

på slakt for

uke 42-2014.

Les mer

Smågrisprisen

reduseres med

kr 10 fra

15.9.2014.

Les mer

Vi øker vårt

kvalitetstillegg

på lam med kr 1,-

fra 25.8.2014

Les mer

Endring av

betingelser på

kalv og fôringsdyr

fra 25.8.2014.

Les mer

Økte tillegg på

kombi slaktegris

og puljetillegg på

smågris fra

23.6.2014.

Les mer

Sommerkampanje

til våre

leverandører.

Les mer

Økte tillegg

på gris.

Les mer

Økt ekstra

avtaletillegg

på storfe fra

19.5.2014

Les mer

Priser på

profileringsklær/

arbeidsklær

Les mer

Vi innfører

ungt kjøttfe

tillegg på kviger

fra 7.4.2014

Les mer

Endring

kvalitetskrav

kalv/fôringsdyr

fra 7.4.2014.

Les mer

Vi øker vårt

ekstra kvalitets-

tillegg på storfe

med kr 1,00

fra 31.3.2014.

Les mer

Kr 0,50 i ekstra

avtaletillegg

på storfe fra

31.3.2014.

Les mer

Nytt sauefjøs

åpnet på Kvam.

Les mer

Slik setter du

på øremerkene

på lammene

dine riktig.

Les mer

Nye noterings-

priser på

livpurker og

råner.

Les mer

Slakting

småfe frem

til påsken

2014.

Les mer

Ekstra kvalitets-

tillegg storfe

kl. R- til E+

videreføres

ut juni 2014.

Les mer

Prisløype på

sau og lam

etter årsskifte.

Les mer

Tiltak etter

besøk i

utenlandske

svinebesetninger

Les mer

Samarbeid med

OS ID® gir

produsentfordeler.

Les mer

Furuseth øker

årsbonusen på

smågris og

kombi slaktegris

Les mer

Endring av

rutiner for

kassasjons-

attester på

svin.

Les mer

Kr 2,00 pr kg

i ung ku/ku

tillegg på

avtaledyr

Les mer

Endring av

prisprofil

på gris

Les mer

Økt kvalitets-

tillegg på

storfe fra

16.1.2012

Les mer

Nytt pris-

tillegg på

slaktegris.

Les mer

Moderne

sausanking

i Fåvang.

Les mer

Hampshire -

ScanPig

orienterer

Les mer

Reine slakte-

dyr (småfe)

Les mer

Sporbarhet -

dårlig merking

av slaktegris

Les mer

Økte trekksatser

på skitne storfe.

Les mer

Uren hud

på storfe.

Les mer

Egenerklærings-

skjema og

merking av dyr.

Les mer

Håndtering av

umerkede storfe.

Les mer