Nyheter

Furuseth går nå over til mobilt bedriftsnett noe som vil si at du som kunde og leverandører må ta i bruk nye telefonnumre for å komme i kontakt med oss

Siste slaktedag blir onsdag 7.desember uke 49. Husk innmelding senest tirsdag uke 48. Vi starter på igjen 9 januar uke 2 i 2017