Nyheter

Omsetningsrådet har vedtatt en retningslinje om utkjøpsordning med tilskudd til produsenter som slutter med svinehold. Formålet med denne utkjøpsordningen er at vi får redusert antall purker i Norge, og at produksjonskapasiteten for produksjon av smågris redusere for å kunne oppnå bedre markedsbalanse.

Vi vil få takke alle de leverandørene og ansatte som bidro til at årets produsentseminar ble en suksess. Dette var så vellykket at vi allerede er i gang med planleggingen av neste års produsentseminar.

Da er sauen anten satt inn eller i ferd med å settes inn, og det er tid for klipping hvis ikke dette alt er gjort. Uansett må alle nå ta et valg om de skal behandle mot innvendige og utvendige parasitter.