Nyheter

Furuseth AS øker sitt kvalitetstilskudd i uke 9 og uke 11 til kr. 9,- pr. kg. Dette er selvsagt uavhengig av endringene i noteringspris som er vist under.

Tiden er nå kommet for å starte fostertellingen for noen og planlegge for andre.

Vi har innført vekttillegg for å stimulere til økte slaktevekter og som tidligere skiller vi ikke på rase, men på kvalitet. Derfor gjelder våre tillegg også alle melkeraser hvor vi er svært konkurransedyktige.