Nyheter

For å ivareta kravet til sporbarhet og mattrygghet, er det viktig at rutinene rundt innmelding og innhenting av matkjedeinformasjon (MKI) følges. Les mer her.

For å dekke etterspørselen av ferske lam i grillsesongen, gir vi et sommerlamtillegg for årets lam slaktet i følgende perioder (I tillegg kommer noteringspris og grunntilskudd):