Nyheter

Fra uke 26 til og med uke 33 er det ferieavvikling ved Tine Mastittlaboratorium. Kombinert med liten inngang av prøver kan dette medføre at det tar lenger tid for å analysere prøvene. Vanligvis foreligger det svar på prøvene innenfor 14 dager. I ferieperioden kan det ta inntil 4 uker.

Nytt klassifiseringssystem for storfe ble innført fra 7. Januar 2019. Systemet er tatt i bruk ved alle 26 slakterier og nødslaktmottak.

Vi har stor etterspørsel av slakte- og livdyr og vi endrer derfor våre betingelser f.o.m mandag 27.5. Les mer her.

Vi minner om at alle som leverer smågris må være helsegris godkjente