Nyheter

Animalia har i samarbeid med Norsvin utviklet et obligatorisk e-læringskurs som basisopplæring for dyreeiere og røktere. Fristen for gjennomføring er 1. januar 2020.

Det vises til det økende fokus hos forbruker, kunder og media angående dyrevelferd hos produksjonsdyr.

Furuseth tar ikke imot storfe for slakting som innehar rasekode fra de blå rasene ( Belgisk blå,dansk blåkvæg,britisk blå). Våre kunder ønsker ikke kjøtt fra disse rasene inn i våre varestrømmer.